Dostawca
Dostawca
Podmiot odpowiedzialny za strony internetowe Robert Bosch Sp. z o.o.
Nazwa i adresRobert Bosch Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 105 02-231 Warszawa Polska
Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmyRafał Rudziński, Piotr Pyzio
Numer telefonu+48 (0) 22 715 40 00
Wpis do rejestruKRS 0000051814
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)526-10-27-992
Numer rejestrowy BDO:000007792
Kapitał zakładowy197443600 PLN
Oznaczenia sądu rejestrowego RBPLSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS